Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Aplikimi i duhur

Për ta fituar një vend pune të mirë në Gjermani ju duhet ta dini se si gjendët ai vend pune dhe si të aplikohet suksesshëm për te. Shumë vende pune shpallën no forma të ndryshme (p.sh shpallje në gazetë, në portale pune ose përmes Agjensionit të punësimit). Pjesërisht mund të informoheni edhe përmes shokëve dhe miqve për vende të lira dhe nëse keni fat edhe mundë të pranoheni. Dokumentet konkurruese (aplikuese) si rregull janë të standardizuara. Natyrisht përmes postës duhet dërguar një aplikim me shkrim. Kjo përbehet prej një Shkrese përkatëse, një biografi (CV) të detajuar ( në princip edhe me foto), pastaj kopjet e të gjitha certifikatave dhe dokumenteve shtesë (para së gjithash certifikatat e punës ku keni punuar). Dokumentet që mungojnë, nganjëherë mund të kuptohen që konkurruesi dëshiron ti fsheh certifikatat jo te mira. Kur punëdhënësi shpreh interesimin  për një konkurrues, normalisht e fton atë në një bisedë prezantuese, apo në ndonjë test vlerësues, asesment (përzgjedhje) etj. Në rast se Punëdhënësi dhe punëmarrësi dakordohen, lidhet një kontratë pune në të cilën definohen kushtet apo korniza e punësimit.

Udhëzimi të rëndësishme –Tipe, mundë ti gjeni këtu.