Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Vizë për bashkëshortët nga shtetet e BE-së, Zonës Ekonomike Evropiane, Bashkëshortët nga Zvicra

A është bashkëshorti/ja , i cili/e cila jeton në Gjermani, qytetar i ndonjë shteti të BE-së, nga Norvegjia, Islanda, Zvicra apo Lihtenshtajn, zbatohen rregulla të tjera dhe të thjeshta. Në këto raste zbatohet e drejta e lëvizjes së lirë.
Më shumë informata mund të gjenden në www.ekiba.de/migration nga fletëpalosja „e drejta për lëvizje të lirë“. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem kontaktoni qendrën e këshillimit.

 

Rregullat e veçanta zbatohen për bashkëshortët, fëmijët dhe prindërit e fëmijëve të mitur të shtetasve të vendeve të mëposhtme:

Belgjika (BE)

Kroacia (HRV)

Suedia (SE)

Bullgaria (BG)

Letonia (LV)

Sllovakia (SK)

Danimarka (DK)

Lituania (LT)

Sllovenia (SI)

Gjermania (DE)

Luksemburgu (LU)

Spanje (ES)

Estonia (EE)

Malta (MT)

Çekia (CZ)

Finlanda (FI)

Holanda (NL)

Hngaria (HU)

Franca (FR)

Austria (AT)

Mbretëria e Bashkuar(GB)

Greqia (GR)

Polonia (PL)

Republika e Qipros(CY)

Irlanda (IE)

Portugalia (PT)

 

Italia (IT)

Rumania (RO)

 

Dhe shtetet që nuk janë në BE Norvegjia (NOR), Islanda (ISL), Lihtenshtajn (LIE) dhe Zvicra (CH).