Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Almanya hakkında bilinmesi gerekenler

Toplum

Almanya büyüklüğüne rağmen 80 milyon inanın yaşadığı yüksek nüfüs yoğunluğuna sahip bir ülkedir. Bunun içinde çeşitli yaşam tarzları mevcuttur: evli olan, evli olmayan, çocuğu olan, çocuğu olmayan çiftler yaşadığı gibi, aynı cinsiyet birliktelikler, boşanmışlar, evlilik dışı çocuğu olanlar, tek başına yaşayanlar gibi. Toplumda ki en önemli hedeflerden bir tanesi de, bütün insanların biyolojik farklılıklar, etnik farklılıklar gözetmeksizin eşit şekilde toplumsal hayata dahil olmalarıdır.

Hükümet & Politika

Almanya federal bir devlettir, bu politik alanlarda kendi kendini yönetebilen 16 tane federal eyaletten oluşması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Almanya parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Bunun temelini belli aralıklarla yapılan seçimlerde, 18 yaşını doldurmuş herkesin oy kullanma hakkına sahip olması ile oluşturmaktadır.

Din

Almanya’da din özgürlüğü vardır. Bunun anlamı isteyen herkesin, özgür bir biçimde inanmak istediği dini tercih edebilme hakkına sahip olmasıdır. Kişiler dinlerini, başkalarının temel haklarını kısıtlamadıkları sürece, istedikleri şekilde yaşama hakkına sahiplerdir. En fazla sayıya sahip olan protestan veya katolik olan hiristiyanlardır. Ancak Almanya’da birçok başka din ve dünya görüşleri de göze çarpmaktadır.

Hak eşitliği

Almanya’da herkesin aynı haklara sahip olması çok önemlidir. Bu kadın ve erkeklerin aynı haklara sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda kadınları veya erkekleri taciz etme hakkının olmadığı, herkesin kiminle birlikte olacağına, evlenip evlenmeyeceği konusunda kendisinin karar verceği anlama gelmektedir.

Daha fazla bilgi
Almanya hakkın da bilinmesi gereken bir çok şeyi www.tatsachen-ueber-deutschland.de ve www.refugeeguide.de sayfasından ulaşabilirsiniz.

Faydalı basit bir telefon uygulaması olan (App) „Welcome App Germany“ dir. Bu ücretsiz olarak indirilebilmektedir ve Almanya’da ki günlük yaşam hakkında bir çok bilgi içermektedir.