Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Këshillime dhe përkrahje

Emigrantët në Gjermani shpesh kanë nevojë për mbështetje, këshilla dhe shoqërim, kështu që Gjermania të mund të bëhet sa më shpejt shtëpia e tyre e re. Në procesin e bashkimit familjar shumë i rëndësishëm është kontakti sa më i hershëm me ndonjë qendër të këshillimit për migrim (por edhe në opsione tjera të hyrjes). Kjo mund të sqaroj paraprakisht hapat e nevojshëm me autoritetet për të huajt, që të miratohet dhënia e vizës.

Të gjitha pyetjet tjera lidhur me përgatitjen e zhvendosjes në Gjermani mund të sqarohen përmes qendrës së këshillimit për migrim.

Stafi i projektit në Turqi, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Rusi po punojnë ngushtë me qendrat përkatëse të këshillimit në Gjermani.

Gjejeni qendrën e juaj të këshillimit
Këshillime Online