Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Qëndrimi me qëllim të një shkollimi dhe aftësimi profesional, të punësimit ose studimeve

Qëndrimi për një aftësim profesional
Qëndrimi për punën si Akademik/e
Qëndrimi për punën në një profesion aftësimi
Qëndrimi për studime
 

Ju lutem keni parasysh: Informatat në vijim nuk mund të zëvendësojnë një këshillim individual. Ju lutemi për këtë drejtohuni te bashkëpunëtorët tanë të projektit si dhe në të njëjtën kohë në qendrën përkatëse të këshillimit për migrim në Gjermani. Këshillimi është pa pagesë.

Informata tjera lidhur me temën “Të punuarit në Gjermani” ju mund të i gjeni edhe në Puna dhe profesioni.