Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Meslek eğitimi sürecinde çalışma için oturma izni

Meslek Eğitimi Almanya’da bitirilirse

Meslek Eğitimi Almanya’da başarılı bir şekilde tamamlanmış ve en az 2 yıl sürmüş olmalıdır. Eğer kişi bu alanda çalışabilirse ve geçimini sağlayacağının garantisini verirse, uluslararası kalifiye eleman olarak öncelikle çalışma vizesi daha sonra ise oturma izni alabilir (§18 ikamet yasası ve §6 istihdam yönetmeliği paragrafı 1).

Meslek eğitimi yurt dışında bitirilirse

Meslek eğitimi yurt dışında tamamlanmışsa, uluslararası kalifiye eleman olarak Almanya’da çalışmak için oturma izni, sadece rağbet görmeyen meslekler, pozitif listede yer alan meslekler arasından birinde iş bulunduğunda, alınabilinir. Buradan Positivliste ye ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Almanya’da bu meslek alanında çalışabilmek için mesleki kalifikasyonun Almanya’da denkliğinin alınmış olması gerekmektedir (§18 ikamet yasası ve §6 istihdam yönetmeliği paragrafı 2). Bu konuya ilişkin daha fazla bilgiyi Mesleki kalifikasyonların denklikleri ulaşabilirsiniz.