Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Njohja e kualifikimeve

Njohja shkollore dhe  profesionale e kualifikimeve.

Ju keni përfunduar një shkollim në një shtet të huaj dhe dëshironi qe ky kualifikim të ju njihet në Gjermani, me gjetësin e kualifikimit (Anerkennungs-Finder) mund ta gjeni me pak klikime, vendin përgjegjës, ku mund te ju ndihmohet. Përveç tjerash merrni te gjitha informatat e rëndësishme për  njohjen dhe  procedurën e kualifikimit.

Informatat e përgjithshme rreth njohjes se kualifikimit, mund ti gjeni këtu, si dhe ne faqet vijuese.

Përfundimet e shkollimit
Përfundimet profesionale
Njohja e studimeve