Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Okul - Almanya’da okul sistemi

Bilgi: Eyaletlerin talepleri doğrultusunda Almanya’da eğitim sistemi eyaletlere göre biraz farklılık göstermektedir.Ancak temel olarak eğitim sistemi tüm eyaletlerde aynıdır

Temel yapı

Almanya’da çocukların altı yaşını bitirdiklerinde ilkokula başlama zorunluluğu vardır. Tüm çocukların birlikte eğitim aldığı bu ilkokul eğitimi 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar devam etmektedir. Berlin ve Brandenburg’ta ise ilkokul eğitimi 6 yıldır. Bu eğitim sürecinde özel eğitimsel (pedagojik) desteğe ihtiyacı olan çocuklar bu okullarda diğer eyaletlerden farklı olarak bu tarz desteği alabilirler. İlkokuldan sonra da özel pedegojik eğitim almasına ihtiyaç duyulan çocuklar „Förderschulen“ „Förderzentren“ ya da „Schulen für körperlich/geistig Behinderte“ isimli özel eğitim verilen okullara gidebilirler. Bir çok eyalette „Inklusion“ modeli uygulanmaktadır (özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların kaynaştırma programı çerçevesinde normal eğitim veren okullarda devam etmesi).

Alman eğitim sistemi aşağıda verilen bölümlere ayrılmaktadır

İlköğretim (Grundschule, Primarstufe): Eğitim zorunluluğunun 6 yaşında başlaması ile çocuklar ilkokul eğitimine başlarlar. Bu eğitim sabahtan öğlene kadar devam eder. Bazı okullarda ise tam gün eğitim hizmeti verilmektedir. Birçok eyalette, not verme sistemi ilk iki yıl değerlendirme şeklinde, 3-4 sınıflarda not şeklindedir.

Ortaöğretim I (Sekundarstufe I): 5. sınıftan 10. sınıfa kadar olan eğitim yıllarını kapsamaktadır. Yani Hauptschule, Realschule, Gymnasien ve Gesamtschule farklı seviyelerde,bu süre içinde alınan eğitimlerdir. Eğitim aldıkları okula göre öğrenciler ortaöğretim 9. veya 10. sınıftan sonra okulu bırakabilirler.

Lise (Sekundarstufe II): Burada söz konusu olan liseyi bitirdikten sonra üniversiteye geçiş yapılan aşamalı eğitim sistemidir. Şimdiye kadar bu 11. Sınıftan 13. Sınıfa kadar olan bölümü kapsamakta idi ,ancak bir çok eyalette yapılan düzenlemeler ile 12. Sınıfa düşürülmüştür. Lise/Sekundarstufe II meslek yüksek eğitim akademisine girme seviyesi ile de bitirilebilir.

Meslek eğitimi veren okullarda Lise/Sekundarstufe II olarak sayılmaktadır. Mesleki okul sistemleri içinden, meslek akademileri, meslek yüksek okulları sekundarstufe II olarak kabul edilmektedir. Bu eğtimden sonra yüksek öğrenim alabilme seviyesine ulaşılır.

İkinci eğitim şekli: Bu alana akşam okulları ve kolejler girmektedir.Bu okullarda aldığınız eğitime göre orta öğrenim (Hauptschule), üniversite eğitimi için Abitur eğitimi almanız mümkündür.