Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Viza dhe leja e qëndrimit

Leja e qëndrimit për arsye familjare
Leja e qëndrimit për arsye profesionale
Procedura e vizës
 

Ju lutem vëni re: Informatat e parashtruara nuk mund ta zëvendësojnë këshillimin individual. Ju lutem referohuni tek bashkëpunëtorët tonë të projektit dhe njëkohësisht në zyrat këshilluese të migrimit në Gjermani. Këshillimi është pa pagesë.