Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Almanya’da bulunan yabancı uyruklu vatandaşların eşleri için vize

AB ülkesi vatandaşı olmayıp1 Almanya’da ikamet eden kişilerin eşlerinin aile birleşimi ile eşinin yanına gidebilmesi için, eşinin oturma izni hakkına sahip olması gerekmektedir. Oturum yasasının §30. paragrafının şartlarını yerine getiriyor olması gereklidir.

 

Eşler aşağıda ki şartları yerine getirdiklerinde oturma izni alma hakkına sahip olurlar (bağlayıcı değildir):
  • Geçerli bir evliliğin olması gerekir: İki kişi eğer evlenmiş ise ve evlilik cüzdanı ibraz ediyorlar ise evli kabul edilmektedirler. Almanya’da evlenmek için vize almakta mümkündür.Bunun için Almanya’da ki evlilik dairesinin evliliğin Almanya’ya girişten kısa bir süre sonra olacağını/olabileceğini tastik etmesi gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken, Almanya’da bulunan evlilik dairesine , evlilik için gerekli evrakların teslim edilmesidir.
  • Evlilik kapsamında birlikte yaşam: Tarafların evlilikten sonra Almanya’da birlikte yaşayacaklarını planlamış olmaları gerekmektedir.Vize bölümü ve yabancılar dairesi evliliğin anlaşmalı bir evlilik mi, zoraki/ zorlama ile yapılan bir evlilik mi olduğunu,eşleri aynı anda çapraz sorguya çekerek tespit etmektedir. Yapılan bu sorgulama ile nişanlı veya evli çiftlerin gerçekten birbirini tanıyıp tanımadığını, aralarında ciddi bir ilişki olup olmadığını anlamaktadır.
  • A1 düzeyinde Almanca öğrenmek: Evlilik sebebi ile Almanya’ya gitmek isteyen kişilere vize sadece A1 düzeyinde Almanca öğrendiğini ispat eden kişilere verilmektedir. Bunun için de kişinin Alman Kültür Merkezinin, ÖSD’nin veya TesDaf’ın yaptığı sınavı geçmiş olması gerekmektedir.
  • Geçim güvencesinin sağlanması: Aile birleşimi ile Almanya’da ikamet edebilmek için ailenin yeterli aylık kazancının olması gerekmektedir. Bunun için Almanya’da bulunan eşin çaılşıyor olması veya burdan gidecek olan kişinin Almanya’ya gittiğinde hazır bir işinin olması gerekmektedir. Aylık geçim miktarınız hesaplanırken, “Kindergeld” (çocuk parası) ve “Kindergeldzuschlag” (Alman hükümetinin çocuklarınızın masrafları için size ödeyeceği ek miktar) ve “Elterngeld” (ebeveyn parası)) toplanıp hesaplanmaktadır. Geliriniz sosyal yardım kanunlarına göre düzenlenmiş kişi başına düşen asgari geçim düzeyinden (Sozialhilfe-/Harz-IV-Regel-Sätze) ve ödeyeceğiniz kira (Miete) bedelinden toplamda fazla olmak zorundadır. Almanya’daki danışma merkezine gelirinizin yeterli olup olmadığını hesaplatabilirsiniz.
  • Yeterli genişlikte evin hazırda olması: Oturacağınız ev yeterli büyüklükte olmak zorundadır. Yabancılar dairesi genellikle 2 yaşından büyükler için kişi başına 12m₂ düşmesini istemektedir.
  • Geçerli Pasaport: Vizeyi alabilmeniz için veya daha sonra Almanya’da alacağınız oturma izni için, geçerli ve en az bir yıllık süresi olan bir pasaport gerekmektedir. Bir yıldan daha uzun süreli bir pasaport almak sizin için ekonomik yönden çok daha uyguna gelecektir.
  • Ülkeye giriş yasağının olmaması: Eğer kişi daha önce Almanya’da veya herhangi bir Schengen ülkesinde bulunmuş ise (örneğin iltica prosedürü kapsamında) sınır dışı edilmiş olmaması, aynı şekilde ülkeyi polis zoruyla terketmemiş olmaması gerekir. Çünkü bu durumlardan biri gerçekleştiğinde ülkeye giriş yasağı konulmaktadır. Eğer bir kişi oturum izni reddinden sonra kendi isteği ile ülkeden ayrıldıysa ,sınır dışı edilme durumuna gelmediyse, bu durumda genellikle herhangi bir problem söz konusu değildir. Ağustos 2015 tarihinden beri, verilen süre içerisinde kişi ülkeden ayrılmazsa ülkeye giriş yasağı konulabilmektedir. Güvenli ülkeler olarak kabul edilen (Batı Balkan Ülkeleri) ülkelerden iltica edenlerde 2015 yılının ortasından itibaren , herhangi bir sebep göstermeksizin iltica red durumlarında (hatta bazı durumlarda kararı bekleme sürecinde) dahi ülkeye giriş yasağı konulabilmektedir. Schengen ülkelerinden herhangi birinde gerçekleşen yasal olmayan durumlar, diğer Schengen ülkelerinde de problem yaratmaktadır (örn. ülkeye illegal yoldan giriş yapmaya çalışmak veya vize süresinin bitmiş olmasına rağmen ülkede kalmak).
  • Sınır dışı edilme sebebinin olmaması: Sınırdışı edilme sebebinin olmaması gerekmektedir. (kamu güvenliğini tehlikeye sokmak gibi)
  • Vize sürecinin işleyişi: Eğer kişi aile birleşimi yapacağı halde Almanya’ya aile birleşimi vizesiyle gitmedi ise, vize şartlarını yerine getirse dahi, Almanya’da oturma izni alamamaktadır. Aynı şey turist/ziyaret vizesi veya yeşil pasaportla (vize almaksızın 3 ay kalabilme) vize almadan giden kişiler için de geçerlidir.

Vize başvurusu yapmadan önce destek aldığınız danışma merkezlerimizden yabancılar dairesi ile iletişime geçmesi tavsiye edilir.

________________________________________________________

1 Avrupa ülkesi olan diğer ülkelerin aile bireyleri ve AET ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lichtenstein) ve İsviçre ,vatandaşı olan aile bireylerini kapsamamaktadır. Bu ülkelerin vatandaşları için biraz daha avantajlı olan serbest dolaşım hakkı şartları geçerlidir. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgileri AB vatandaşlarının eşleri, AET vatandaşları, İsviçre vatandaşları linklerinden bulabilirsiniz.

Vize başvurusu yapmadan önce destek aldığınız danışma merkezlerimizden yabancılar dairesi ile iletişime geçmesi tavsiye edilir.