Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Sistem socijalnog osiguranja u Njemačkoj

Zaposlenice i zaposlenici po pravilu zaključuju obavezno zakonsko osiguranje i time ostvaruju prava na zaštitu i podršku u slučajevima bolesti, nezgode, radne nesposobnosti, za slučaj potrebe za tuđom njegom, nezaposlenosti kao i podršku i zaštitu u starijoj životnoj dobi.

Socijalno osiguranje SR Njemačke sastoji se od 5 elemenata:

- Zdravstveno osiguranje
- Osiguranje od nezgoda
- Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
- Penzijsko osiguranje
- Osiguranje za slučaj potrebe za tuđom njegom

Penzijsko osiguranje

Zadatak zdravstvenog osiguranja je održavanje zdravlja osiguranika, kao i njegovog poboljšanja te – u slučaju bolesti – omogućavanje ozdravljenja. Zaposlenici imaju pravo da sami izaberu svoj zavod zdravstvenog osiguranja (Krankenkasse). Isto tako možete izabrati vlastite ljekare, pod pretpostavkom da su isti registrovani u Vašem zavodu. Zavod zdr. osiguranja plaća ljekarske tretmane, lijekove, sredstva za liječenje (npr. masaže), pomagala (npr. invalidska kolica) kao i bolničko liječenje. U slučaju nesposobnosti za rad zbog bolesti ili porodiljskog bolovanja, osiguranici dobijaju novac za određeni period.

Članovi porodice zaposlenika su također osigurani preko njegovog osiguranja, ukoliko nemaju vlastite prihode ili njihovi prihodi nisu dovoljni. Zdravstveno osiguranje u slučaju bolesti plaća zdravstvene usluge i u inostranstvu, između ostalog, i usluge u Bosni i Hercegovini.

Osiguranje od nezgode

Zakonsko obavezno osiguranje od nezgoda ima za zadatak da osiguranike zaštiti od nezgoda na radu, bolesti uzrokovanih poslom kao i od opasnosti po zdravlje uzrokovanih uslovima na radu, te da im u slučaju nezgoda na radu ili bolesti uzrokovanih poslom omoguće ozdravljenje i sposobnost za rad ili da eventualno novčano obeštete osiguranike odn. njihove članove porodica.

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Ukoliko određeno lice izgubi posao, a prethodno je uplaćivalo doprinose ovog osiguranja, osiguranje za slučaj nezaposlenosti preuzima troškove koji omogućavaju navedenom licu put do novog zaposlenja (npr. obrazovanje). Ukoliko navedeno ne uspije uprkos dovoljno uloženom trudu, nezaposleni dobijaju finansijsku podršku za izdržavanje.

Penzijsko osiguranje

Ako je zaposlenik nakupio dovoljno radnog staža i napunio 65 godina starosti penzijsko osiguranje će osiguraniku isplaćivati starosnu penziju. Ako u određenoj porodici umre lice koje je izdržavalo porodicu, njegovi srodnici će primati penziju za siročad odn. udovice. Licima sa težim tjelesnim invaliditetom koja ne mogu raditi u punom kapacitetu penzijsko osiguranje pruža finansijsku podršku.

Osiguranje za slučaj potrebe za tuđom njegom

Ukoliko je određenom licu potrebna pomoć i njega drugih lica, osiguranje za slučaj potrebe za tuđom njegom pruža podršku u vidu finansijskih dotacija pri pokrivanju troškova.

Više informacija na u brosuri na njemackom jeziku.