Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Učenje njemačkog jezika

Najvažniji uslov da Vaš život u Njemačkoj bude uspješan je da se možete dobro sporazumijevati na njemačkom jeziku. Samo na taj način je moguće uspostaviti samostalnu komunikaciju sa institucijama, ljekarima, školama i radnim kolegama. Samo onaj ko dobro govori njemački jezik ima šansu da dobije dobro plaćen posao.
Ako imate namjeru da predate zahtjev za vizu za useljenje u Njemačku po pravilu morate priložiti dokaze o znanju njemačkog jezika. U tu svrhu Vam je eventualno potreban certifikat o položenom ispitu izdat od institucije kao što je npr. Goethe Institut Bosna i Hercegovina
U nekim slučajevima dovoljno je obaviti razgovor na njemačkom jeziku sa nadležnim službenikom ambasade zaposlenim u viznom uredu.
 
Konkretne informacije možete dobiti u savjetovalištu Dijakonije pri Udruženju Pharos u Sarajevu:
Email: migracija[at]pharos-online[dot]org
 
Na internetu možete pronaći različite materijale i vježbe koje možete koristiti kao nadopunu uz pohađanje kursa njemačkog jezika, npr.:
www.deutsch-lernen.com
 
U Njemačkoj postoji mnogo mogućnosti da poboljšate vaše znanje jezika, tako što ćete npr. pohađati neki od kurseva za integraciju stranaca:
Federalni ured za migraciju i izbjeglice Njemacke
 
Savjete o ostalim mogućnostima koje imate na raspolaganju u Vašem budućem prebivalištu možete dobiti u odgovarajućim savjetovalištima za migrante.
 
Konkretne informacije možete dobiti u savjetovalištu Dijakonije pri Udruženju Pharos u Sarajevu: