Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Të arrish i përgatitur në vendin e ri

Ky projekt i Diakoni-së synon përkrahjen e njerëzëve në Turqi, Kosovë, Bosnje dhe Rusi, të cilët dëshirojnë të qendrojnë në Gjermani. Projekti këshillon dhe përcjellë për shembull personat, të cilët dëshirojnë të barten për në Gjermani për arsye familjare (bashkim familijar), por edhe ekspertë të profileve të ndryshme profesionale, të cilët gjithashtu synojnë një jetë në Gjermani.

Ky Projekt financohet nga Fondi i BE së për Azil, Migrim dhe Integrim (AMIF), i Republikes së Gjermanisë dhe Diakonie.

 
Quelle: AMIF, Bundesinnenministerium, Diakonie