Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Yeni Ülkem-Almanya

Diakonie’nin bu projesi Türkiye, Kosova, Bosna-Hersek ve Rusya’da yaşayan ve Almanya’ya göç etmek isteyen insanlara destek vermektedir. Bu proje  örneğin ailevi sebeblerden dolayı (Çocuk veya Eşin yanına göç), kalifiye eleman olarak Almanya’da çalışmak, yaşamak isteyenler için danışmanlık hizmeti ve destek vermektedir.
 
Bu proje Avrupa Birliği İltica-Göç ve Uyum Fonu, Avrupa Uyum Fonu, Federal Almanya İçişleri Bakanlığı ve Diakonie tarafından finanse edilmektedir.
 
Quelle: AMIF, Bundesinnenministerium, Diakonie